Adatvédelmi nyilatkozat

I love recycling.hu

Jelen nyilatkozat a www.iloverecycling.hu honlapon közzétett Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) mellékletét képezi. A nyilatkozat a www.iloverecycling.hu weboldal üzemeltetőjének, Hagara-Nagy Nórának (egyéni vállalkozó) mint adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveit rögzíti.

Adatkezelő adatai

A szolgáltató neve: Hagara-Nagy Nóra egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Huba u. 28.

A szolgáltató telephelye: 1131 Budapest, Jász u. 104.

A szolgáltató elérhetősége: 1135 Budapest, Petneházy u. 65.

Kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címe: info@iloverecycling.hu

Telefonszáma: +36 70 40 90 790

Adószáma: 77039451-1-27

Nyilvántartási száma: 40296910

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Székesfehérvár Járási Hivatal (Székesfehérvár)

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. 11.21.

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-109615

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató adatai: Tárhelypark Kft. 1115, Budapest, Keveháza u. 3.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő a weboldal üzemeltetése során a vonatkozó hatályos jogszabályok és előírások szerint jár el,  különös tekintettel az alábbi jogszabályok esetén:

  • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
  • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
  • évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról
  • évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

A weboldalon kezelt adatok

A weboldalon történő rendelés, regisztráció vagy  hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok az informatikai rendszerben rögzítésre kerülnek. Ezen adatok önkéntes megadásával az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az oldal üzemeltetője adatbázisban tárolja és kezelje adatait.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatok megadása a megrendelés teljesítéshez szükséges. Az adatok kezelésének célja a megrendelt termék vásárlóhoz való eljuttatása, számla kiállítása, annak dokumentációja és a vásárlási szokások elemzése, esetenként ajánlatok és hírlevelek küldése. A vásárláskor megadott személyes adatok a számviteli törvényben meghatározottak szerint öt évig kerülnek megőrzésre.

A vásárláshoz nem kötelező előzetes regisztráció megtétele, de erre is van lehetőség.

A személyes adatok nyilvántartásba vételének és kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az adatkezeléshez szükséges a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. Azáltal, hogy használja weboldalunkat vagy önkéntesen ad meg adatokat a megrendelések során, a regisztráció alkalmával, vagy a hírlevél feliratkozásnál, hozzájárulását adja a Felhasználó adatainak kezeléséhez.

A rendszer használata során automatikusan rögzítésre kerülnek olyan anonim adatok, amelynek célja kizárólag statisztika készítése, és az informatikai rendszer technikai monitorozása miatt szükséges.

A honlap üzemetetője más forrásból szerzett információkat is felhasználhat abban az esetben, ha az érintett az adatfelvétel során hozzájárult adatai továbbításához, megosztásához. Ide értve a nyilvános forrásból beszerezhető adatokat is. Az így megszerzett adatokat saját célra használjuk értékesítési, tájékoztatási és piackutatási célra, hírlevelek küldésére, de harmadik félnek nem adjuk tovább. Ezen személyes adatok törlését, módosítását az érintett honalpunkon megtalálható elérhetőségeinken kérheti.

Rögzített adatok

A regisztrációval vagy anélkül történt rendelés alkalmával a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

Név, számlázási cím, szállítási cím, email cím, telefonszám

Regisztráció esetén a felhasználói fiók létrehozásakor:

felhasználónév, jelszó

Hírlevél feliratkozáskor kötelező megadni:

Név, email cím

Az általunk rögzített adatokat harmadik személyek részére nem továbbítjuk, kivéve ha az a szerződés teljesítése érdekében megbízottként működik közre. Ezeket az átadott partnereink semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatára nem terjed ki felelősségünk.

Technikai adatokra vonatkozó szabályok

A weboldalra történő látogatás során technikai információk kerülnek (pl. IP cím, látogatás időtartama) rögzítésre, melyek célja a látogatói statisztikák készítése (Google Analytics). Ezen adatokat a tárhelyszolgáltató és a Google Analytics rendszere tárolja. Ezen adatokat kizárólag a törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. Ezen adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről itt olvashat: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Cookiek

A weboldal megtekintéséhez cookiek (sütik) elfogadása szükséges. Ezt a weboldal alján bekúszó sávban tudja jóváhagyni. Amennyiben nem szeretné elfogadni a cookiekat, böngészőjének Beállítás menüpontjában kérheti a sütik tiltását. A cookie egy olyan fájl, amit a weboldalt kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, s azt a felhasználó számítógépén tárolja. A cookieban személyes adat nem tárolódik, és bármikor törölhető.

Adattárolás időtartama

A megrendelés, regisztráció vagy hírlevélre feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

Elérhetőségeinken (Emailben: info@iloverecycling.hu) bármikor módjában áll kérni a kezelt adatok törlését, módosítását.

Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A weboldal Felhasználója bármikor kérhet tájékoztatást az általunk kezelt személyes adatairól – beleértve az adatok forrását, az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, az adatkezelő nevét, címét.

Az adatkezelő rendelkezésére álló adatokat az érintett írásban vagy telefonos megkeresés útján módosíthatja, kérheti azok törlését.

Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatbázisban tárolt személyes adatok védelme, a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozása érdekében.

Kapcsolat

Amennyiben adatai módosítását vagy törlését kéri, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeink egyikén.

Emailben: info@iloverecycling.hu

Telefonon: +36 70 40 90 790

Jogorvoslat

A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság feladata (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C).

Amennyiben az érintett azt vélelmezi, hogy a weboldal adatkezelője jelen adatvédelmi nyilatkozatban megsértette adatvédelmi jogait, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat, akkor ez utóbbi törvény 22. §-a alapján bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A weboldal adatkezelési nyilvántartási száma:

A www.iloverecycling.hu üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy jelen nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. A módosítás tényéről a weboldalon ad felvilágosítást. A weboldal szolgáltatásainak használatával az érintett ráutaló magatartással elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.

Budapest, 2016. november 23.

Hagara-Nagy Nóra