Általános Szerződési Feltételek  (ÁSZF)

 I love recycling.hu

Bevezetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el a weboldal felhasználási feltételeit, és csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésre.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Hagara-Nagy Nóra egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Huba u. 28.

A szolgáltató telephelye: 1131 Budapest, Jász u. 104.

A szolgáltató elérhetősége: 1135 Budapest, Petneházy u. 65.

Kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címe: nora@iloverecycling.hu

Telefonszáma: +36 70 40 90 790

Adószáma: 77039451-1-27

Nyilvántartási száma: 40296910

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Székesfehérvár Járási Hivatal (Székesfehérvár)

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. 11.21.

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-109615

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató adatai: Tárhelypark Kft. 1115, Budapest, Keveháza u. 3.

Alapvető rendelkezések:

 

Jelen ÁSZF 2016. november 23. napjától lép érvénybe és számított határozatlan időtartamig van hatályban.

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

A www.iloverecycling.hu oldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A módosítás a megkötött szerződések tartalmára nem hat ki (mindig az ügyletkötéskor hatályos ÁSZF az irányadó). A módosított ÁSZF a közzététellel egyidejűleg lép hatályba. A módosításokat azok hatályba lépése előtt tíz (10) nappal az érintett weboldalakon közzéteszi.

Vásárlás

Az oldal Felhasználója a weboldalon történő vásárláskor megismerte és elfogadja jelen ÁSZF-t és a weboldalon szintén közzétett Adatvédelmi nyilatkozatot, valamint hozzájárul az adatkezelésekhez.

A vásárlás és regisztráció során megadott adatok a valóságot tükrözik. Más nevében vagy valótlan adatok megadása esetén az üzemeltető kizárja a felelősséget. A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért (pl. szállítási késedelem) a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Megvásárolható termékek és szolgáltatások

A weboldalon található termékek online vásárolhatóak meg. A termékek ára forintba (HUF) értendő és áfamentes.

A szállítási és csomagolási díjak külön kerülnek hozzáadásra.

Az akciós árakról és speciális ajánlatunkról az érintettek a weboldalon tájékozódhatnak.

Megrendelés menete

A Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a termékek kiválasztását.

A Felhasználó a megvásárolni kívánt termék leírását és árát weboldalunkon megtalálja.

A Felhasználó rendeléskor kiválasztja a termék nevét, típusát, darabszámát, fizetési és szállítási igényét, illetve külön megjegyzést is tehet.

A weboldalon kiválasztott termék a kosárba kerül. Ennek tartalmát a jobb felső sarokban található kosár ikonra kattintva érheti el. Egyéb más kapcsolatfelvételi móddal (email, telefon) tudja jelezni vételi szándékát.

Amennyiben a Felhasználó a kiválasztott terméket törölni vagy módosítani szeretné, a Kosár ikonra kattintva, megteheti.

A vásárlás véglegesítése előtt lehetőség van az adatok módosítására, a Vissza gombra kattintva az előző munkamenetet módosíthatjuk.

A kiválasztott termékek véglegesítésekor kiválasztásra kerül a fizetési és szállítási módok.

A megrendelés elküldését követően a Vásárló visszaigazolást kap az általa megadott email címre.

Kérjük, ellenőrizze, hogy rövid időn belül megkapta-e visszaigazoló levelünket. Amennyiben nem érkezik meg a levél, ellenőrizze a spam mappában is. Ha fennáll a gyanúja, hogy valamilyen technikai hiba (postaláda telítettsége, rosszul megadott email cím) áll a háttérben, kérjük, keressen minket a megadott elérhetőségeinken.

Fizetési módok:

  • Előre utalás bankszámlára – amennyiben a megadott bankszámlára beérkezik a megrendelés ellenértéke (szállítási költséggel együtt), a terméket feladjuk kézbesítésre vagy átvehető lesz irodákban. erről tájékoztató emailt küldünk.
  • Bankkártyás fizetés – Barion rendszerén keresztül
  • Készpénzes fizetés személyes átvétel esetén – a 1135 Budapest, Petneházy u. 65. szám alatt található irodánkban is átveheti a rendelést. Előzetes egyeztetés szükséges.

Szállítás:

A weboldalon megvásárolt termékeket a Magyar Postával kerülnek kiszállításra.

A postai szállítási díj (mely a csomagolási költségeket is tartalmazza) levélküldeményként (2,4 cm-nél szélesebb termékeknél csak postán maradóként) 880 Ft, MPL csomagküldeményként 1200 Ft.

Posta automata igénybe vételekor a szállítási díj országszerte 590 Ft.

Nagyobb mennyiségű rendelés esetén (100 db felett) Budapest területén a szállítás ingyenes.

Személyes átvétel esetén nem számolható fel szállítási és csomagolási díj.

Külföldre történő szállítási igényt kérjük, jelezze elérhetőségeinken.

A megrendelés során megadott kézbesítési címet a megrendelő köteles ellenőrizni. A szállítási díj csak az első szállítási díjat tartalmazza.

 

A Szolgáltató hibájából fakadó hiányosságok, elírások esetén fenntartjuk a jogot a korrekcióra. A hiba elhárítása után tájékoztatjuk a Megrendelőt a tévedésről, aki a javított adatok figyelembe vételével megismételheti rendelését vagy elállhat a vásárlástól.

A rendelést abban az esetben töröljük, ha a Vásárló személyes átvétel megjelölésekor 5 munkanapon belül nem jelentkezik az áruért vagy banki utalást választva a megrendelést követően 3 munkanapon belül nem utalja a végösszeget.

A számlát a csomag tartalmazza.

A megrendelő köteles a postai küldemény kézhezvételekor megvizsgálni a terméket és esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni. A csomagon látható sérülések esetén a Vásárló nem köteles a csomagot átvenni.

A Szolgáltatónak megküldött utólagos reklamáció abban az esetben elfogadható, ha jegyzőkönyvet csatol a vásárló a sérülésekről.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik.

Megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-17 óra között történik. A rendeléseket online felületen (weboldal web áruház funkciója) bármikor el lehet küldeni, de azok feldolgozására csak munkaidőben kerül sor. Példa: egy szombati nap folyamán elküldött rendelés hétfői munkanapon kerül iktatásra. A beérkezett rendelésekre visszaigazolás történik, melyben megjelölésre kerül a várható teljesítés ideje is.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint igény esetén a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Garancia

A megvásárolt termékekre a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó szabályai szerint szavatosságot vállalunk. A jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk-ban és a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben leírtak vonatkoznak. A hiba felfedezése után Ön a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását írásban közölni.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig abban az esetben, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Hibás teljesítés esetén a Ptk. 306. §-ban meghatározott sorrend szerint:

A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

A Megrendelő által kifogásolt terméket kijavítjuk vagy kicseréljük, kivéve, ha az ezek közül a a kiválasztott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha kijavításra vagy kicserélésre nincs lehetőség – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől és a termék árát visszatérítjük.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Megrendelőnek kell bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Seed Bonbonokban található magok standard minőségű vetőmagok. A magok kikelésének, növekedésének sikeressége számos, rajtam kívül álló tényezőtől is függ: megfelelő hőmérséklet, napfény, tápanyagellátás és vízhasználat, melyről a vásárlónak kell gondoskodnia.

Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Megrendelő az interneten megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.

Az elállási jog gyakorlására rendelkezésre álló 14 napos időtartama első napja a termék kézhezvétele, azaz amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

Megrendelő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy a Szolgáltató címen leadni. A megrendelt terméket postai úton ajánlott küldeményként vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Megrendelő a Szolgáltató részére.

Nem illeti meg az elállási jog a Megrendelőt, ha a vásárolt terméket utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Megrendelő részére.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termékeit, vagy a Megrendelő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte.

Amennyiben Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet jelenleg a következő címen olvasható: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve a következő címen érhető el: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

Panaszkezelés

A Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Weboldalunkon törekszünk arra, hogy minőségi szolgáltatásokat nyújtsunk. Amennyiben mégis előfordul, hogy a Megrendelő nem elégedett, panaszát közölheti a megadott elérhetőségeink bármelyikén.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál és lehetőségei szerint orvosolja azt.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail:nfh@nfh.hu

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: +36 1 488 21 86

Telefon: +36 1 488 21 31

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőket (pl. könyvelő, futár) jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Szerzői jogok

Az www.iloverecycling.hu  oldalon található teljes információ tartalma Hagara-Nagy Nóra szerzői tulajdona. A weboldal tartalmát (képi és szöveges tartalom) és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos az oldalról származó információk engedély nélküli másolása, tárolása, árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozatunk ezen a linken található.

Budapest, 2016. november 23.

Hagara-Nagy Nóra